NASZE PROJEKTY


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 14/ZK/RNU

« wstecz

19.06.2017

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 14/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 07.06.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na wykonanie usługi transportu 50-dzieci/młodzieży niepełnosprawnych i 50-ich rodziców/opiekunów oraz 8 opiekunów grup na wyjazd integracyjno-terapeutyczny letni w ramach realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech”. Szczegóły w zakładce: Projekty → Recepta na uśmiech → Zamówienia

« wsteczLoga partnerów projektów