NASZE PROJEKTY


Etapy projektu

Okres realizacji Projektu: od 01.04.2016 r. do 31.05.2017 r.

I. PROMOCJA PROJEKTU (IV-VI.2016 r.)
1. Utworzenie strony internetowej Projektu
2. Dystrybucja plakatów i ulotek informujących o Projekcie

II. REKRUTACJA I OPRACOWANIE ŚCIEŻKI REINTEGRACJI (VI-VII.2016 r.)
1. Rekrutacja do Projektu:
    1) Przyjmowanie Dokumentacji zgłoszeniowej
    2) Ocena merytoryczna Dokumentacji zgłoszeniowej
    3) Opublikowanie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu oraz utworzenie listy rezerwowej Kandydatów
2. Spotkanie informacyjne z Kandydatami zakwalifikowanymi do Projektu
3. Opracowanie ścieżki reintegracji oraz proponowanej ścieżki edukacyjnej i zawodowej
    1) Wybór Zespołu Specjalistów: psychologa, terapeuty, pedagoga i pediatry
    2) Opracowanie Harmonogramu spotkań
    3) Indywidualne 1-godzinne spotkania Uczestników Projektu z Zespołem Specjalistów
    4) Utworzenie 50-ścieżek reintegracji dla 50-rodzin
    5) Wybór Ubezpieczyciela
    6) Zawarcie Umowy ubezpieczenia OC i NNW

III. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (VII.2016 r. – V.2017 r.)
1. Wybór Specjalistów
2. Wybór wykonawcy usług transportowych
3. Opracowanie Harmonogramu zajęć indywidualnych
4. Zajęcia indywidualne, w tym:
    1) Zajęcia dla dzieci/młodzieży: dla każdego po 6-zajęć trwających 1,5-godziny
    2) Zajęcia dla rodziców/opiekunów: dla każdego po 3-zajęcia trwające 1,5-godziny

IV. ZAJĘCIA GRUPOWE (VII.2016 r. – V.2017 r.)
1. Podział Uczestników Projektu na 8-grup
2. Wybór Specjalistów oraz osób wspomagających
3. Wybór wykonawcy usług transportowych
4. Opracowanie Harmonogramu zajęć grupowych
5. Zajęcia grupowe:
    1) Zajęcia dla dzieci/młodzieży: dla każdego po 9-zajęć trwających 2-godziny
    2) Zajęcia dla rodziców/opiekunów: dla każdego po 9-zajęć trwających 2-godziny

V. WYJAZD INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNY LETNI I ZIMOWY (VII-VIII.2016 r./I-II.2017 r.)
1. Wybór bazy noclegowej wraz z wyżywieniem na terenie woj. opolskiego
2. Wybór Specjalistów
3. Wybór Opiekunów grup
4. Wybór wykonawcy usług transportowych
5. Wybór Ubezpieczyciela
6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia OC i NNW
7. Opracowanie Harmonogramu wyjazdów w okresie letnim
8. Wyjazdy w okresie letnim:
    1) 1-wyjazd trwający 7-dni dla każdej z 8-grup wraz z opiekunem grupy
    2) opracowanie planu zajęć grupowych dla każdej z 8-grup
    3) zajęcia grupowe przy udziale Specjalistów: 5-dni podczas całego pobytu po 4-godziny dziennie
9. Opracowanie Harmonogramu wyjazdów w okresie zimowym
10. Wyjazdy integracyjno-terapeutyczne w okresie zimowym:
    1) 1-wyjazd trwający 7-dni dla każdej z 8-grup wraz z opiekunem grupy
    2) opracowanie planu zajęć grupowych dla każdej z 8-grup
    3) zajęcia grupowe przy udziale Specjalistów: 5-dni podczas całego pobytu po 4-godziny dziennie

VI. WYCIECZKI (VII.2016 r. – V.2017 r.)
1. Wybór organizatora wycieczek
2. Opracowanie harmonogramu wycieczek
3. Wycieczki: 6-wycieczek z pobytem 2-dobowym dla każdego uczestnika, w tym:
    1) 2-wycieczki o charakterze historyczno-naukowym
    2) 2-wycieczki o charakterze poznawczo-przyrodniczym
    3) 2-wycieczki o charakterze społeczno-kulturalnymLoga partnerów projektów