NASZE PROJEKTY


Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 16/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 16/ZK/RNU, tj. zatrudnienie Specjalistów/Terapeutów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu i zajęć grupowych dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 07.06.2017 r.

Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

 1. Marta Orzeszek
 2. Irena Kurzeja
 3. Sylwia Wardakas
 4. Marzena Kulpa
 5. Anna Prędki
 6. Ewelina Iskra
 7. Kinga Sajdak
 8. Joanna Jabłońska-Sobek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 15/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 15/ZK/RNU, tj. zatrudnienie ośmiu opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu podczas 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 07.06.2017 r.
Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o stawiane wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

 1. Agnieszka Nawrocka
 2. Katarzyna Pierzchała
 3. Brygida Asztel
 4. Barbara Kamińska
 5. Anna Wojtusiak-Woźniak
 6. Anna Żukowska
 7. Marek Góralczyk
 8. Dorota Krawiecka


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 14/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 14/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 07.06.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na wykonanie usługi transportu 50-dzieci/młodzieży niepełnosprawnych i 50-ich rodziców/opiekunów oraz 8 opiekunów grup na wyjazd integracyjno-terapeutyczny letni w ramach realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech”.

W odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
Zbigniew Paradowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EUROTAM” ul. Opolska 1, 49-130 Tułowice

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymagania i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 13/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 13/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 05.06.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zapewnienie bazy noclegowej w hotelu/pensjonacie/ośrodku o standardzie minimum 2 gwiazdek wraz z wyżywieniem dla 100 uczestników projektu oraz 8 opiekunów grup w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech” w terminie: 25.06.2017r. - 02.07.2017r.

W odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta:
Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. z o.o.
ul. Małopolska 3, 45-301 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymagania i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 11/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 11/ZK/RNU, tj. zatrudnienie ośmiu opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu podczas dwóch 7-dniowych wyjazdów integracyjno-terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 19.12.2016 r.
Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

 1. Barbara Kamińska
 2. Anna Wojtusiak-Woźniak
 3. Anna Żukowska
 4. Sylwia Wardakas
 5. Ewelina Iskra
 6. Beata Klimowicz
 7. Agnieszka Nawrocka
 8. Katarzyna Pierzchała


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 9/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 9/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 19.12.2016r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zapewnienie bazy noclegowej w hotelu/pensjonacie/ośrodku o standardzie minimum 3 gwiazdek na terenie woj. opolskiego wraz z wyżywieniem dla 100 uczestników projektu oraz 8 opiekunów grup w ramach Projektu pt. „Recepta na uśmiech”.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:
KOSLA Sp. z o.o.
ul. Orkana 14, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 12/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 12/ZK/RNU, tj. zatrudnienie Specjalistów/Terapeutów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu i zajęć grupowych dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech” podczas dwóch 7-dniowych wyjazdów integracyjno-terapeutycznych.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 19.12.2016 r. Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

 1. REACTIVE Monika Zygmuntowicz
 2. Ewelina Iskra
 3. Kinga Sajdak
 4. Anna Prędki
 5. Bożena Wójcicka
 6. Irena Kurzeja
 7. Joanna Jabłońska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 10/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 10/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 19.12.2016r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na wykonanie usługi transportu 50-dzieci/młodzieży niepełnosprawnych i 50-ich rodziców/opiekunów oraz 8 opiekunów grup na wyjazd integracyjno-terapeutyczny zimowy w ramach realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech”.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EUROTAM” Zbigniew Paradowski
ul. Opolska 1, 49-130 Tułowice

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 8/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 8/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 20.09.2016r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zorganizowanie 6-wycieczek dwudobowych o następującej tematyce: dwie wycieczki o charakterze historyczno-naukowym, dwie wycieczki o charakterze poznawczo-przyrodniczym i dwie wycieczki o charakterze społeczno-kulturalnym.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:
Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. z o.o.
ul. Małopolska 3, 45-301 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 7/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 7/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 14.09.2016 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zapewnienie transportu dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech” na zajęcia indywidualne.

Na Zapytanie ofertowe wpłynęła tylko jedna oferta ze strony:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EUROTAM” Zbigniew Paradowski ul. Opolska 1, 49-130 Tułowice

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU, tj wybór specjalistów: jednego pedagoga, jednego logopedy, jednego fizjoterapeuty, jednego socjoterapeuty, jednego psychologa, jednego doradcy zawodowego, jednego dietetyka, jednego radcy prawnego, jednego seksuologa i jednego tyflopedagoga w celu zrealizowania usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć indywidualnych dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech” – dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 19.08.2016r. Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym nr 6/ZK/RNU - uznano oferty następujących Wykonawców:

1. Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Gaj (radca prawny),
2. Centrum Zdrowia Psychicznego i Seksuologii SENSO Bogumiła Konieczna (seksuolog),
3. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa (psycholog oraz doradca zawodowy),
4. Promyk nadziei. Terapia i pomoc specjalistyczna - s.c. Grzegorz Gos i Elżbieta Jaskólska (pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, dietetyk i tyflopedagog)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 5/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 5/ZK/RNU, tj. wykonanie usługi transportu 50 osób niepełnosprawnych i 50 ich rodziców/opiekunów oraz 8 opiekunów grup na wyjazd integracyjno-tarapeutyczny letni w ramach realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech” w terminie:

a) I turnus: 07.08.2016 r. – wyjazd, 14.08.2016 r. – powrót – 4 grupy (ok. 54 osoby);
b) II turnus: 14.08.2016 r. – wyjazd, 21.08.2016 r. – powrót – 4 grupy (ok. 54 osoby).

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 20.07.2016 r.
Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania obligatoryjne oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano ofertę:
Zbigniew Paradowski
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EUROTAM”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 3/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3/ZK/RNU, tj. tj. zatrudnienie ośmiu Specjalistów/Terapeutów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu i zajęć dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech” podczas dwóch 7-dniowych wyjazdów integracyjno-terapeutycznych w terminie 8-12.08.2016 r. lub 15-19.08.2016 r. W ramach jednego wyjazdu usługę będą świadczyli czterej specjaliści/terapeuci.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 11.07.2016 r.
Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:

1. REACTIVE Monika Zygmuntowicz
2. Pani Michalina Piechowiak
3. Pani Aleksandra Pietruszka
4. Pani Małgorzata Pawlik
5. Pani Jolanta Rzepiela
6. Pani Kinga Sajdak
7. Pani Maryla Kłuś


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 4/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 4/ZK/RNU, tj. zatrudnienie ośmiu opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu pt. „Recepta na uśmiech” podczas dwóch 7-dniowych wyjazdów integracyjno-terapeutycznych w terminie 7-14.08.2016 r. lub 14-21.08.2016 r. W ramach jednego wyjazdu opiekę będą sprawowali czterej opiekunowie.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 11.07.2016 r.
Za najkorzystniejsze spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym - uznano oferty następujących Wykonawców:
1. Pani Edyta Mazur
2. Pan Grzegorz Gos
3. Pani Kornelia Mroszczyk
4. Pani Ewelina Iskra
5. Pani Beata Klimowicz
6. Pani Marta Krowiak-Wiśniewska
7. Pan Arkadiusz Wiśniewski
8. Pani Barbara Kamińska


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 07.07.2016 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zapewnienie transportu dla Uczestników Projektu pt. „Recepta na uśmiech” na zajęcia indywidualne oraz wyjazd integracyjno-terapeutyczny letni i zimowych.

W ramach przedmiotowego Zapytania ofertowego nie dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia. Zapytanie ofertowe zostało nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających kryteria.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZK/RNU

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZK/RNU, które ukazało się w dniu 20.06.2016 r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło oferty na zapewnienie bazy noclegowej w hotelu/pensjonacie/ośrodku o standardzie minimum 3 gwiazdek na terenie województwa opolskiego wraz z wyżywieniem dla 100 uczestników oraz 8 opiekunów grup Projektu „Recepta na uśmiech” w terminie:
- 07.08.2016 r. – 14.08.2016 r. dla 4 grup, ok. 54 osoby
- 14.08.2016 r. – 21.08.2016 r. dla 4 grup, ok. 54 osoby.

Na Zapytanie ofertowe wpłynęła tylko jedna oferta ze strony:
Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. Sp. Kom.
Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Zapytanie ofertowe nr 2/ZRR/RNU
na objęcie ubezpieczeniem NNW i OC w życiu prywatnym w okresie realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech: 100-osób będących Uczestnikami Projektu, w tym 50-dzieci/młodzieży i 50-rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci/młodzieży oraz 8-osób będących Opiekunami grup Uczestników Projektu
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/ZRR/RNU dotyczącego objęcia ubezpieczeniem NNW i OC w życiu prywatnym w okresie realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech: 100-osób będących Uczestnikami Projektu, w tym 50-dzieci/młodzieży i 50-rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci/młodzieży oraz 8-osób będących Opiekunami grup Uczestników Projektu.

Na Zapytanie ofertowe wpłynęła tylko jedna oferta ze strony:
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II nr 24, 00-133 Warszawa

w imieniu którego działa:
Oddział Zespół Sprzedaży Multiagencyjnej nr 325, ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Zapytanie ofertowe nr 1/ZRR/RNU
na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego pediatry, jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word
Załącznik 3: PDF       Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZRR/RNU: wybór Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego pediatry, jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z Uczestnikami Projektu celem opracowania ścieżek reintegracji i proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdej rodziny - tj. dziecka wraz z jego rodzicem/opiekunem prawnym będących Uczestnikami Projektu. Projekt przewiduje 50-spotkań trwających 1-godzinę zegarową. Po każdym spotkaniu zespół specjalistów będzie zobowiązany sporządzić ścieżkę reintegracji i proponowaną ścieżkę edukacyjną i zawodową dla każdej rodziny – łącznie 50-ścieżek.

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:
1. Pana Wojciecha Kaczor w przedmiocie zamówienia na stanowisko: lekarza pediatry
2. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa w przedmiocie zamówienia na stanowisko: psychologa
3. Pani Ilony Bednarek-Podkowa w przedmiocie zamówienia na stanowisko: pedagoga
4. Pani Anny Brzeźniak w przedmiocie zamówienia na stanowisko: terapeuty.

Uzasadnienie: oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wszystkie wymogi i są najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 1/ZRR/RNU.Loga partnerów projektów