NASZE PROJEKTY


„Recepta na uśmiech 2” - informacje dot. rozpoczęcia Projektu

« wstecz

10.12.2017

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.2 – Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020)

pt. „Recepta na uśmiech 2”

Informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony termin rekrutacji oraz zostaną udostępnione dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem Projektu. Informacje znajdują się w zakładce: O projekcie.

« wsteczLoga partnerów projektów