NASZE PROJEKTY


Zapytanie ofertowe na Członków zespołu składającego się ze specjalistów jednego psychologa i jednego pedagoga

« wstecz

18.12.2017

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 2/ZRR/RNU2 dotyczące wyboru Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego pedagoga, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych będącą Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich. Szczegóły znajdują się w zakładce: Projekty → Recepta na uśmiech 2 → Zamówienia.

« wsteczLoga partnerów projektów