NASZE PROJEKTY


Uwaga!!! Wydłużamy rekrutację do Projektu „Recepta na uśmiech 2”_ dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

« wstecz

23.01.2018

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona do 31.01.2018 r.

Formularze rekrutacyjne, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2, należy składać w Biurze Projektu, tj. w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w terminie naboru, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową.

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Formularze rekrutacyjne, o których mowa, zostały zamieszczone w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2.

« wsteczLoga partnerów projektów