NASZE PROJEKTY


Wstępna Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

« wstecz

01.03.2018

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej złożonych Formularzy rekrutacyjnych ogłaszamy:
- Wstępną Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami w podziale na kobiety i mężczyzn

Lista rankingowa – kobiety
Lista rankingowa – mężczyźni

- Listę rezerwową Kandydatów do Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

Lista rezerwowa – mężczyźni

- Listę Formularzy rekrutacyjnych do Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami odrzuconych na etapie oceny merytorycznej z powodu nie spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w Projekcie

Lista Formularzy odrzuconych – kobiety

Lista Formularzy odrzuconych – mężczyźni

« wsteczLoga partnerów projektów