NASZE PROJEKTY


Lista Rankingowa dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami po naborze uzupełniającym

« wstecz

27.04.2018

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego złożonego w ramach naboru uzupełniającego ogłaszamy Listę Rankingową Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” – dot. dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami.

Lista rankingowa – kobiety

« wsteczLoga partnerów projektów