NASZE PROJEKTY


Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 21/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 21/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego.
Uczestnikami Projektu są dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 23.07.2018r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 21/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Ewelina Iskra
2. Bożena Kucharska
3. Joanna Dudek
4. Sylwia Alasińska

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 20/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 20/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego. Uczestnikami Projektu są: dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 40 osób.
Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 10.07.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 20/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Barbara Kamińska
2. Anna Żukowska
3. Anna Wojtusiak-Woźniak
4. Agnieszka Nawrocka

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 19/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 19/ZK/RNU2, tj. zorganizowanie wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego dla 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami, 40-rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 4-opiekunów grup.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 06.07.2018 r.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym - uznano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. z o.o.
ul. Oleska 86, 45-222 Opole


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 17/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 17/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego.
Uczestnikami Projektu są dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami wraz z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 05.06.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 17/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:

1. Barbara Pater
2. Monika Kucharska
3. Bożena Kucharska
4. Barbara Krycia

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 18/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 18/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego. Uczestnikami Projektu są: dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 05.06.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 3/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Anna Wojtusiak-Woźniak
2. Anna Żukowska
3. Barbara Kamińska
4. Ewelina Iskra

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 16/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 16/ZK/RNU2, tj. wyjazdu integracyjno-terapeutycznego letniego dla 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami, 40-rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 4-opiekunów grup.w tym zapewnienie:
- bazy noclegowej w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wyżywieniem dla 80 uczestników oraz 4 opiekunów grup Projektu (w tym noclegi i całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja),
- animacje trwające 2-godziny dziennie, organizowane popołudniami podczas każdego z 5-dni pobytu dla 4-grup Uczestników Projektu,
- transport dla 84 osób na dojazd z miejsca zbiórki/zbiórek do obiektu i powrót z obiektu do miejsca zbiórki/zbiórek – dojazd na trasie maksymalnie w ilości do 500 km.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 04.06.2018 r.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym - uznano ofertę Wykonawcy:

CarpeDiem Incentive – Marek Rutkowski
ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 15/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 15/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego letniego. Uczestnikami Projektu jest młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 30.05.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 15/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Klaudia Jarczewska
2.Dominika Puszczewicz
3.Monika Kupczyk
4.Izabela Stężała

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 14/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 14/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego letniego.
Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 30.05.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 14/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:

1.Gabinet Terapeutyczny Samuela Migos
2.Kacper Gudzikowski
3.Firma Usługowa Idea Marzena Damek
4.Tomasz Jarczok

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 13/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 13/ZK/RNU2, tj. zorganizowanie wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego letniego dla młodzieży z MOW (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych), w tym zapewnienie: - bazy noclegowej w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek wraz z wyżywieniem dla 40-młodzieży z MOW będących Uczestnikami Projektu oraz 4-Opiekunów grup Uczestników Projektu (w tym noclegi i całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja),
- animacje trwające 2-godziny dziennie, organizowane popołudniami podczas każdego z 5-dni pobytu dla 4-grup Uczestników Projektu,
- transport dla 44 osób na dojazd z miejsca zbiórki/zbiórek do obiektu i powrót z obiektu do miejsca zbiórki/zbiórek – dojazd na trasie maksymalnie w ilości do 500 km.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 25.05.2018 r.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym - uznano ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. z o.o.
ul. Oleska 86, 45-222 Opole


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 12/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 12/ZK/RNU2, tj. zorganizowanie 7 wycieczek dwudobowych o charakterze np.: historycznym, naukowym, poznawczym, przyrodniczym, społecznym, kulturalnym – dla 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami, 40-rodziców/opiekunów prawnych tych dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 4-opiekunów grup. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 19.04.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 12/ZK/RNU2 dokonano wyboru oferty następującego Wykonawcy:
CarpeDiem Incentive – Marek Rutkowski
ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 9/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 9/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego wiosennego. Uczestnikami Projektu są dzieci/młodzież z niepełnosprawnościami wraz z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy. Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 29.03.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 9/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Ewelina Iskra
2. Marta Orzeszek
3. Irena Kurzeja
4. Marzena Kulpa

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 10/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 10/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego wiosennego.
Uczestnikami Projektu będzie 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 29.03.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 10/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Anna Wojtusiak-Woźniak
2. Anna Żukowska
3. Agnieszka Nawrocka
4. Barbara Kamińska
Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 11/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 11/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego wiosennego.
Uczestnikami Projektu jest młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 11.04.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 11/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Gabinet Terapeutyczny Samuela Migas
2. Kacper Gudzikowski
3. Tomasz Jarczok
4. Firma Usługowa Idea Marzena Damek

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 6/ZK/RNU2
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego wiosennego.
Uczestnikami Projektu jest młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 23.03.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 6/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Patrycja Paralusz
2. Dominika Puszczewicz
3. Aleksandra Koziak
4. Anna Karaban

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 8/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 8/ZK/RNU2, tj. wyjazdu integracyjno-terapeutycznego wiosennego dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat wraz z ich rodzicami/opiekunami oraz dla opiekunów grup w tym zapewnienie:
- bazy noclegowej w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wyżywieniem dla 80 uczestników oraz 4 opiekunów grup Projektu (w tym noclegi i całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja),
- animacje trwające 2-godziny dziennie, organizowane popołudniami podczas każdego z 5-dni pobytu dla 4-grup Uczestników Projektu,
- transport dla 84 osób na dojazd z miejsca zbiórki/zbiórek do obiektu i powrót z obiektu do miejsca zbiórki/zbiórek – dojazd na trasie maksymalnie w ilości do 500 km.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 28.03.2018 r.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym - uznano ofertę Wykonawcy:

CarpeDiem Incentive – Marek Rutkowski
ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica


Informacja nt. Zapytania Ofertowego nr 7/ZK/RNU2

Zapytanie ofertowe nr 7/ZK/RNU2 zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 26.03.2018 r.

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 7/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego wiosennego nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W odpowiedzi na w/w zapytanie wpłynęły 4 oferty, z czego tylko 3 spełniły wymagania obligatoryjne określone w Zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 7/ZK/RNU2 pozostaje nierozstrzygnięte.

W związku z powyższym w dniu 11.04.2018r. opublikowano w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich Zapytanie ofertowe nr 11/ZK/RNU2 tożsame, co do przedmiotu zamówienia.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 5/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 5/ZK/RNU2, tj. zorganizowanie wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego wiosennego dla młodzieży z MOW (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych), w tym zapewnienie:
- bazy noclegowej w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek wraz z wyżywieniem dla 40-młodzieży z MOW będących Uczestnikami Projektu oraz 4-Opiekunów grup Uczestników Projektu (w tym noclegi i całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja),
- animacje trwające 2-godziny dziennie, organizowane popołudniami podczas każdego z 5-dni pobytu dla 4-grup Uczestników Projektu,
- transport dla 44 osób na dojazd z miejsca zbiórki/zbiórek do obiektu i powrót z obiektu do miejsca zbiórki/zbiórek – dojazd na trasie maksymalnie w ilości do 500 km.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 23.03.2018 r.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym - uznano ofertę Wykonawcy:

CarpeDiem Incentive – Marek Rutkowski
ul. Kosmiczna 9/6, 59-220 Legnica


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 4/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 4/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech specjalistów, którzy będą odpowiedzialni za organizację czasu w ramach zajęć grupowych dla Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego zimowego. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 17.01.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 4/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa
ul. Katowicka 39/319, 45-061 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 2/ZK/RNU2, tj. zorganizowanie wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego zimowego dla młodzieży z MOW (Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych), w tym zapewnienie:
- bazy noclegowej w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek wraz z wyżywieniem dla 40-młodzieży z MOW będących Uczestnikami Projektu oraz 4-Opiekunów grup Uczestników Projektu (w tym noclegi i całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja),
- animacje trwające 2-godziny dziennie, organizowane popołudniami podczas każdego z 5-dni pobytu dla 4-grup Uczestników Projektu,
- transport dla 44 osób na dojazd z miejsca zbiórki/zbiórek do obiektu i powrót z obiektu do miejsca zbiórki/zbiórek – dojazd na trasie maksymalnie w ilości do 500 km.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 12.01.2018 r.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert - w oparciu o wymagania oraz przyjęte kryteria wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym - uznano ofertę Wykonawcy:

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój
ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 3/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3/ZK/RNU2, tj. zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego zimowego. Uczestnikami Projektu jest młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 16.01.2018 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 3/ZK/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Karolina Korzeń
2. Izabela Stężała
3. Dominika Puszczewicz
4. Monika Kupczyk

Oferty spełniły wszystkie stawiane wymogi i okazały się być najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZK/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 1/ZK/RNU2, tj. zorganizowanie 8 wycieczek dwudobowych o charakterze m.in. historyczno-naukowym, poznawczo-przyrodniczym i społeczno-kulturalnym, w tym zapewnienie:
- bazy noclegowej w obiekcie o standardzie minimum 2 gwiazdek wraz z wyżywieniem dla 40 Uczestników Projektu „Recepta na uśmiech 2”oraz 4 Opiekunów grup,
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów itp. dla 40 Uczestników Projektu i 4 Opiekunów grup,
- zatrudnienie 4 Opiekunów grup, którzy posiadają doświadczenie w sprawowaniu funkcji opiekuna/wychowawcy podczas wycieczek kolonii/obozów,
- transportu Uczestników Projektu z miejsca zbiórki tj. z Opola lub innego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w odległości +/- 50 km od Opola, na miejsce docelowe i z powrotem na miejsce zbiórki oraz podróże podczas wycieczek.
Zapytanie ofertowe zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich w dniu 12.01.2018 r.

Na Zapytanie ofertowe wpłynęła oferta ze strony:
Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. z o.o.
ul. Oleska 86, 45-222 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Zapytanie ofertowe nr 5/ZRR/RNU2
na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji dla każdego z nich.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word
Załącznik 3: PDF       Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/ZRR/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 5/ZRR/RNU2: wybór Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji dla każdego z nich.

Projekt przewiduje 30-spotkań trwających 1-godzinę zegarową. Po każdym spotkaniu zespół specjalistów będzie zobowiązany sporządzić ścieżkę reintegracji dla każdego Uczestnika Projektu spośród osób dorosłych z niepełnosprawnościami – łącznie 30-ścieżek.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 5/ZRR/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Pani Katarzyna Burczyk-Domerecka w przedmiocie zamówienia na stanowisko: psychologa.
2. Pani Iwona Wdowik-Pluta w przedmiocie zamówienia na stanowisko: terapeuty.

Uzasadnienie: oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wszystkie wymagania i są najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 5/ZRR/RNU2.


Zapytanie ofertowe nr 4/ZRR/RNU2
na objęcie ubezpieczeniem NNW w okresie realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”: 80-osób będących Uczestnikami Projektu, w tym 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i 40-młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz 40-rodziców/opiekunów prawnych w/w dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i 8-osób będących Opiekunami grup Uczestników Projektu.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 4/ZRR/RNU2 dotyczącego objęcia ubezpieczeniem NNW w okresie realizacji Projektu pt. „Recepta na uśmiech 2”: 80-osób będących Uczestnikami Projektu, w tym 40-dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i 40-młodzieży z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz 40-rodziców/opiekunów prawnych w/w dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami i 8-osób będących Opiekunami grup Uczestników Projektu

Na Zapytanie ofertowe wpłynęła oferta ze strony:
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.
Al. Jana Pawła II nr 24, Warszawa

w imieniu którego działa:
Oddział Zespół Sprzedaży Multiagencyjnej nr 325, ul. Ozimska 5, 45-057 Opole

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.


Zapytanie ofertowe nr 3/ZRR/RNU2
na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji dla każdego z nich.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word
Załącznik 3: PDF       Word

Zapytanie ofertowe nr 3/ZRR/RNU2 zostało anulowane z uwagi na brak ofert.

Zapytanie ofertowe nr 2/ZRR/RNU2
na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego pedagoga, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych będącą Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word
Załącznik 3: PDF       Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/ZRR/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/ZRR/RNU2: wybór Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa oraz jednego pedagoga, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z młodzieżą z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych będącą Uczestnikami Projektu celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich.

Projekt przewiduje 40 spotkań trwających 1 godzinę zegarową. Po każdym spotkaniu zespół specjalistów będzie zobowiązany sporządzić ścieżkę reintegracji i proponowaną ścieżkę edukacyjną i zawodową dla każdego Uczestnika Projektu, tj. młodzieży z MOW – łącznie 40 ścieżek.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/ZRR/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Pani Ewelina Klimko w przedmiocie zamówienia na stanowisko: psychologa.
2. Pani Magdalena Barton w przedmiocie zamówienia na stanowisko: pedagoga.

Uzasadnienie: oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wszystkie wymagania i są najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 2/ZRR/RNU2.


Zapytanie ofertowe nr 1/ZRR/RNU2
na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dziećmi/młodzieżą z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu - celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich.
Pobierz pełną treść zapytania:
Załączniki:
Załącznik 1: PDF       Word
Załącznik 2: PDF       Word
Załącznik 3: PDF       Word

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/ZRR/RNU2

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZRR/RNU2: wybór Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z dziećmi/młodzieżą z niepełnosprawnościami będącymi Uczestnikami Projektu celem opracowania ścieżek reintegracji oraz proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdego z nich.

Projekt przewiduje 40 spotkań trwających 1 godzinę zegarową. Po każdym spotkaniu zespół specjalistów będzie zobowiązany sporządzić ścieżkę reintegracji i proponowaną ścieżkę edukacyjną i zawodową dla każdego Uczestnika Projektu, tj. dziecka/młodzieży z niepełnosprawnościami – łącznie 40 ścieżek.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/ZRR/RNU2 dokonano wyboru ofert następujących Wykonawców:
1. Pracownia Rozwoju Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa w przedmiocie zamówienia na stanowisko: psychologa i terapeuty.

2. Pani Ilona Bednarek-Podkowa w przedmiocie zamówienia na stanowisko: pedagoga.

Uzasadnienie: oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wszystkie wymagania i są najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 1/ZRR/RNU2.Loga partnerów projektów