NASZE PROJEKTY


Dokumenty do pobrania

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Recepta na uśmiech 3 – II Runda


Załączniki

    Załącznik 1A Umowa uczestnictwa w Projekcie dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 2A Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu - dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 3A Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu - dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica/opiekuna
    Załącznik 4A Kwestionariusz osobowy dla dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami
    Załącznik 1B Formularz rekrutacyjny do Projektu dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 2B Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla osób przebywających w MOW-
    Załącznik 3B Umowa uczestnictwa w Projekcie dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 4B Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu - osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 5B Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu - osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 6B Kwestionariusz osobowy dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 7 Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie


Załączniki

    Załącznik 1A Formularz rekrutacyjny do Projektu dla dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica_opiekuna
    Załącznik 1B Formularz rekrutacyjny do Projektu dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 1C Formularz rekrutacyjny do Projektu dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
    Załącznik 2A Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica_opiekuna
    Załącznik 2B Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla osób przebywających w MOW-
    Załącznik 2C Deklaracja uczestnictwa w Projekcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
    Załącznik 3A Umowa uczestnictwa w Projekcie dla dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica_opiekuna
    Załącznik 3B Umowa uczestnictwa w Projekcie dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 3C Umowa uczestnictwa w Projekcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami
    Załącznik 4A Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu - dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami
    Załącznik 4B Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu - osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 4C Ankieta wstępna dla Uczestników Projektu - dorosłych osób z niepełnosprawnościami
    Załącznik 5A Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu - dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica,opiekuna
    Załącznik 5B Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu - osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 5C Ankieta końcowa dla Uczestników Projektu - dorosłych osób z niepełnosprawnościami
    Załącznik 6A Kwestionariusz osobowy dla dzieci_młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich rodzica_opiekuna
    Załącznik 6B Kwestionariusz osobowy dla osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW)
    Załącznik 7 Karta oceny merytorycznej dokumentacji zgłoszeniowej do Projektu.doc

Loga partnerów projektów