AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenie i konsultacje online dla przedsiębiorców nt. opakowań i odpadów opakowaniowych!

02.02.2021

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa opolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu i indywidualnych konsultacjach online pt. "Opakowania i odpady opakowaniowe - obecny stan prawny oraz planowane zmiany w UE i Polsce".

Szkolenie odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. w godz. od 09.00 do 13.15. Konsultacje odbędą się w dniu 17 lutego 2021 r. w godzinach indywidualnie ustalonych z przedsiębiorcami.

Szkolenie i indywidualne konsultacje poprowadzi Pani Anna Gudowska trener-praktyk, od 1991 roku zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Specjalizuje się w nadzorze firm w zakresie gospodarki odpadami, emisją zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznym przemieszczaniem odpadów. Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Powadzi wysoko oceniane szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych. W ostatnich latach uczestniczyła w realizacji wielu projektów doradczo-szkoleniowych.

Każdy uczestnik musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu lub/i indywidualnych konsultacjach. Szkolenie i konsultacje odbędą się poprzez platformę ClickMeeting. Dostęp z poziomu przeglądarki na komputerze i telefonie, zalecana przeglądarka Chrome.

Link do transmisji prześlemy w dniu szkolenia. Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie lub/i indywidualne konsultacje.

Udział w szkoleniu lub/i indywidualnych konsultacjach można zgłosić tylko poprzez odesłanie wypełnionego formularza e-mailem do dnia 12 lutego 2021 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl

Formularz
Program

« wstecz