AKTUALNOŚCI

Uwaga! Wydłużamy rekrutację w ramach II Rundy projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5"

19.02.2021

Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji (obowiązującym w ramach II Rundy) należy składać w terminie od 22.02.2021r. do 26.02.2021r. w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 (III p.) w Opolu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:00. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
W zakładce Dokumenty do pobrania umieszczony jest: Regulamin Rekrutacji i Regulamin Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości (obowiązujące w ramach II Rundy) wraz z załącznikami oraz Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

« wstecz