AKTUALNOŚCI

Uwaga! Wznawiamy rekrutację do projektu „Recepta na uśmiech 3” osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

17.05.2021

Informujemy, iż Rekrutacja do Projektu pt. „Recepta na uśmiech 3” osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW) zostaje wznowiona i będzie prowadzona do dnia 19.05.2021 r.

Rekrutacja dotyczy wyłącznie osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.


Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1B do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie), został zamieszczony do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00: osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową.
W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową, za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w §6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3.

« wstecz