AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenie online pt. "Nowe prawo zamówień publicznych" w dniu 02.06.2021 r.

17.05.2021

Serdecznie zapraszamy firmy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt. „Nowe prawo zamówień publicznych”, które odbędzie się w dniu 02.06.2021 r. w godz. od 09.00 do 14.30. Szkolenie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm z terenu woj. opolskiego.

Webinar poprowadzi Pan Krzysztof Puchacz - Prawnik. Trener. Wykładowca. Były pracownik organu kontroli państwowej. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Właściciel Grupy Doradczej, firmy kompleksowo wspierającej zamawiających przy prowadzeniu zamówień publicznych.

Ponadto podczas szkolenia Zastępca Kierownika projektu Europe Direct Opole, Pani Anna Janc przedstawi regionalną sieć europejską Europe Direct. Następnie Pan Jacek Baranowski Starszy Specjalista, Dział Autokontroli i Informacji Europejskiej przedstawi ofertę Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki dla firm.

Webinar organizowany jest przez ośrodek Enterprise Europe Network, działający przy naszym Stowarzyszeniu.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting.

Udział w szkoleniu można zgłosić tylko poprzez odesłanie wypełnionego formularza do dnia 31 maja 2021 r. na adres m.stylska@spp.opole.pl

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. Z jednej firmy w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby.

Dostęp z poziomu przeglądarki na komputerze i telefonie, zalecana przeglądarka Chrome. Ośrodek Enterprise Europe Network nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od Enterprise Europe Network.

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

UWAGA! Prosimy o czytelne podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie. Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do odbycia szkolenia, a wszystkie informacje zostaną wysłane dzień przed szkoleniem na podanego przez Państwa emaila.

Szkolenie online finansowane przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Formularz zgłoszeniowy
Program szkolenia

« wstecz