AKTUALNOŚCI

Bezpłatne szkolenie online pt. „Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w Unii Europejskiej”

01.06.2021

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt. Ochrona własności intelektualnej w Polsce i w Unii Europejskiej”.

Szkolenie odbędzie się w 3 terminach z możliwością wyboru.

I termin 04.06.2021 r. od 12:00 do 16:00

II termin 04.06.2021 r. od 16:30 do 20:30

III termin 09.06.2021 r. od 10:00 do 14:00

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Drzewiecki - dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca akademicki, specjalizujący się w prawie własności intelektualnej oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

UWAGA!

Udział w szkoleniu na I lub II termin należy zgłosić przez odesłanie wypełnionego formularza do 4 czerwca 2021 r. do godz. 9:00. Natomiast na III termin zgłoszenia należy wysłać do 8 czerwca 2021 r. Adres e-mail: m.stylska@spp.opole.pl

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. W jednym terminie może wziąć udział nie więcej niż 25 osób.

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Szkolenie odbędzie się poprzez platformę ClickMeeting.

Dostęp z poziomu przeglądarki na komputerze i telefonie, zalecana przeglądarka Chrome.

Ośrodek Enterprise Europe Network nie bierze odpowiedzialności za jakość techniczną połączenia i transmisji z wydarzenia, które zależą m.in. od narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie (komunikatory, sieć internetowa odbiorcy) i od ich aktualnego obciążenia, co jest niezależne od Enterprise Europe Network.

Zakazuje się wykorzystywania wszelkich autorskich materiałów szkoleniowych (np. prezentacje, studia przypadku itp.) oraz nagrywania transmisji z wydarzenia do celów zarobkowych.

UWAGA!

Prosimy o czytelne podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie. Dla osób, które się zgłoszą zostanie przygotowany zdalny dostęp do odbycia szkolenia, a wszystkie informacje zostaną wysłane dzień przed szkoleniem na podanego przez Państwa emaila.

Projekt Enterprise Europe Network jest finansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa
w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Formularz rejestracyjny
Program szkolenia

« wstecz