AKTUALNOŚCI

Rusza rekrutacja do projektu "Recepta na uśmiech 4"

01.07.2021

Informujemy, iż Rekrutacja do Projektu pt. "Recepta na uśmiech 4 "będzie prowadzona w dniach od 01.07.2021r. r. do 31.07.2021r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rekrutacja dotyczy dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami

Formularz rekrutacyjny ( 1A ), o którym mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech 4” zostały zamieszczone w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech 4”.

« wstecz