AKTUALNOŚCI

Podstawowa Lista Rankingowa w ramach Projektu

16.07.2021

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5" – II Runda zamieszczamy Podstawową Listę Rankingową:

Podstawowa lista rankingowa.pdf

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Podstawowej Liście Rankingowej w pozycjach od nr 1 do nr 14. Pozostali Uczestnicy mają prawo w terminie 5 dni (roboczych) licząc od dnia otrzymania pisma z informacją o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

Pisma zawierające informacje dotyczące wyników oceny merytorycznej oraz wytycznych niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie dotacji, zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną w terminie maksymalnie do dnia 23.07.2021 r.

« wstecz