AKTUALNOŚCI

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

17.12.2021

Publikacja stanowi zbiór wniosków i dobrych praktyk zaczerpniętych z projektów nagrodzonych w konkursie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości „100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”. Miał on wyłonić i upowszechnić innowacyjne rozwiązania zwiększające poziom cyfryzacji w przedsiębiorstwach i pomóc polskim firmom wejść na nowy poziom rozwoju w oparciu o technologie cyfrowe, które pomagają stawić czoła nowym wyzwaniom, wzmocnić pozycję rynkową i wejść na nowy poziom rozwoju.

W dobie pandemii nowoczesne technologie z jednej strony okazały się firmom niezbędne, ale też znacząco wpłynęły na ich rozwój i konkurencyjność. Transformacja cyfrowa nabrała przez to spektakularnego przyśpieszenia, a do nowych rozwiązań przekonują się kolejne grupy społeczne i wprowadzają je coraz mniejsze firmy.

Do konkursu trafiły zarówno projekty firm, które wcześniej nie mały do czynienia z rozwiązaniami w obszarze cyfryzacji, ale ich projekt diametralnie zmieniał na przykład sposób realizacji usług czy komunikacji z klientem, jak i rozwiązania o bardzo wysokiej wartości dodanej, który były przemyślanym, kolejnym etapem już toczącej się transformacji przedsiębiorstwa.

Pozytywnie wyróżniały się projekty, które dotyczyły transformacji w zakresie zdalnej komunikacji z klientem czy nowego sposobu świadczenia usług online. Wśród nagrodzonych są też pomysły na automatyzację wybranych procesów w firmie – produkcyjnych, sprawozdawczych lub kontrolnych. Na szczególną uwagę zasługują te, w których planowane działania uwzględniały kwestie bezpieczeństwa danych, które przy świadczeniu usług w trybie offline nie były tak newralgiczne.

Wnioski z konkursu PARP wskazują na przyspieszenie zapotrzebowania na kompetencje i rozwiązania cyfrowe w firmach. 82% laureatów konkursu przyznało, że realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia zapotrzebowania na kompetencje cyfrowe w firmie i wiele z nich deklaruje, iż po zakończeniu projektu konkursowego będzie prowadzić działania wzmacniające szeroki zakres owych pożądanych kompetencji (55,2%) oraz dalej rozwijać projekty cyfrowe (84,8%).

W znacznym stopniu działania przyspieszające proces transformacji cyfrowej w polskich firmach były odpowiedzią na nagłą sytuację kryzysową, związaną z pandemią COVID-19. Pomimo że o cyfryzacji mówi się już od dłuższego czasu i ciągle mamy do czynienia z rozwojem nowych technologii, to dopiero pandemia stała się katalizatorem zmian w firmach, które zauważyły jej potencjał i przyspieszyły przedsięwzięcia, które w innym czasie mogłyby być odkładane lub nawet nierealizowane. Przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę z postępu technologicznego i faktu, iż wprowadzanie rozwiązań cyfrowych ma wpływ na poprawę innowacyjności i konkurencyjności. Obecnie prowadzone działania stanowią dopiero początek szerszych zmian prowadzących do rozwoju digitalizacji w świecie polskiego biznesu.

Poradnik do pobrania

« wstecz