AKTUALNOŚCI

Projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020

20.12.2021

Jest już dostępna publikacja „Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Przedstawia ona inicjatywy, które zostały sfinansowane w latach 2014-2020. Ponadto projekty realizowane dzięki środkom unijnym można zobaczyć na stronie „Przewodnik po sukcesach polskich firm”.

– „Oglądamy wielkie zmiany. Projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim” opisuje inspirujące inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich. W zestawieniu znajduje się tylko część inicjatyw, jednak pokazują one korzyści dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej – ocenia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundusze Europejskie oraz wymiana wiedzy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi i instytucjami przyczyniły się do rozwoju naszego kraju na wielu płaszczyznach. Skorzystała m.in. infrastruktura drogowa, przestrzeń publiczna, szkolnictwo oraz opieka medyczna. UE skupiła się również na wyrównywaniu różnic. Celem projektów było dążenie do stanu, w którym możliwie każdy Europejczyk i każdy region będą miały podobne i uczciwe szanse rozwoju.

Publikacja przybliża projekty zrealizowane dzięki wsparciu w ramach Programów Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Inicjatywy są zaprezentowane w siedmiu obszarach tematycznych: infrastruktura, design, rozwój kompetencji, eksport, innowacje, startupy oraz cyfryzacja.

Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/76833:jest-juz-dostepna-publikacja-przedstawiajaca-projekty-zrealizowane-z-funduszy-europejskich

« wstecz