AKTUALNOŚCI

Wznawiamy rekrutację do projektu "Recepta na uśmiech 4"

29.12.2021

Informujemy, iż z uwagi na rezygnację Uczestników Projektu wznawiamy Rekrutację do Projektu pt. "Recepta na uśmiech 4", która będzie prowadzona w dniach od 30.12.2021 r. do 07.01.2022r., w godzinach od 8.00 do 14.00.

Rekrutacja dotyczy jednego dziecka/młodzieży z niepełnosprawnościami – Kobiety


Formularz rekrutacyjny ( 1A ), o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech 4” został zamieszczony w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. „Recepta na uśmiech 4”.

« wstecz