AKTUALNOŚCI

Webinarium dla pracodawców w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 10.00

13.05.2022

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz własnym serdecznie zapraszamy pracodawców na webinarium, którego celem jest przekazanie uczestnikom m.in. informacji o usługach Publicznych Służb Zatrudnienia, jak np. oferta Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy usługi EURES.

Ponadto wśród poruszanych zagadnień omówiona zostanie tematyka:
- zatrudniania obywateli Ukrainy na terenie RP,
- usług oferowanych przedsiębiorcom przez siec Enterprise Europe Network (sieć wspierająca
przedsiębiorców w Europie) przy Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości",
- aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Webinarium odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniu 17.05.2022 r. o godz. 10.00 Dostęp do udziału w webinarium jest otwarty bez konieczności rejestracji.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzBkZmMwM2QtN2EzZi00NjY4LTg3OGMtMTViMTYzODc0YjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ff0651c2-8aae-462e-8923-ed0c01ca3b01%22%2c%22Oid%22%3a%221c3989bd-1750-4af9-9bdd-6e150688e2ad%22%7d

« wstecz