AKTUALNOŚCI

Panel MŚP nt. nowelizacji przepisów dotyczących roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego

14.06.2022

Zapraszamy firmy do udziału w badaniu Komisji Europejskiej na temat nowelizacji przepisów dotyczących roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego. Ankieta skierowana jest do firm zajmujących się hodowlą nowych odmian roślin, rozmnażaniem i/lub handlem nasionami oraz innym materiałem rozmnożeniowym (uprawy rolnicze, warzywne, sadownicze, nasiona drzew leśnych). Analiza odpowiedzi udzielonych w ramach tego badania zostanie uwzględniona w ocenie skutków przeglądu prawodawstwa UE regulującego produkcję, obrót materiałem roślinnym i leśnym przeznaczonym do reprodukcji.
Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEpanel-PRM-FRM
Termin wypełnienia ankiety upływa z dniem 12.07.2022 r.
Z góry dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie!!!

« wstecz