AKTUALNOŚCI

Wznawiamy drugi nabór w ramach II Rundy do projektu „Recepta na uśmiech 3” osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych

24.03.2023

Informujemy, iż wznawiamy drugi nabór w ramach II Rundy do Projektu pt. „Recepta na uśmiech 3” osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (MOW) w terminie od 27.03.2023 r. do 31.03.2023 r.
Rekrutacja dotyczy wyłącznie osób przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1B do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3 obowiązującym w ranach II Rundy), został zamieszczony do pobrania w zakładce: Dokumenty do pobrania pod Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Recepta na uśmiech 3 obowiązującym w ramach II Rundy.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru, tj. w terminie od 27.03.2023 r. do 31.03.2023 r, w godzinach od 9.00 do 14.00: osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową, za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w §6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 3 obowiązującym w ramach II Rundy.

« wstecz