AKTUALNOŚCI

ABC Funduszy 2/2010

30.10.2010

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu "Inkubator kuźnią przedsiębiorczości - prace remontowo-budowlane w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu", zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnych wersjach Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 - tom II.

Więcej informacji znajdą Państwo w złączniku do pobrania:
Zapytanie o cenę + wzór oferty z nagłówkiem« wstecz