AKTUALNOŚCI

Poradniki EEN dla mikroprzedsiębiorców

19.02.2011

Szanowni Państwo!

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wydał trzy poradniki przeznaczone dla przedsiębiorców.

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie. Praktyczny poradnik.
Poradnik jest kompendium wiedzy w zakresie gospodarki odpadami. W zależności od rodzaju produkcji lub usług, wielkości przedsiębiorstwa oraz ?zaangażowania" w gospodarkę odpadami Poradnik pokazuje krok po kroku obowiązki przedsiębiorcy, jakie pojawiają się na każdym z etapów funkcjonowania przedsiębiorstwa: budowy, eksploatacji, zmiany i zakończenia działalności. Link do wersji elektronicznej:
www.een.org.pl/index.php/spis/items/gospodarka-odpadami-w-przedsiebio rstwie-praktyczny-poradnik.288.html

Pozyskiwanie informacji dla prowadzenia handlu międzynarodowego.
Poradnik ma na celu zapoznanie przedsiębiorców z polskimi i zagranicznymi źródłami informacji ułatwiającymi prowadzenie handlu międzynarodowego, ze szczególnym naciskiem na źródła informacji Unii Europejskiej. Publikacja ma charakter praktycznego i zawiera krótki opis każdego z wymienionych w niej narzędzi, baz danych, stron internetowych itp., wraz z linkami, ewentualnie z podaniem źródła, w którym można znaleźć dodatkowe informacje. Opisane w publikacji bazy i narzędzia dotyczą podatków, stawek celnych, regulacji wymiany międzynarodowej i wewnątrzwspólnotowej, a także informacji o rynkach, które stanowią niezbędnik każdego eksportera. Link do wersji elektronicznej:
www.een.org.pl/index.php/spis/items/pozyskiwanie-informacji-dla-prowa dzenia-handlu-miedzynarodowego.html

Świadczenie usług w Unii Europejskiej.
Publikacja stanowi całościowe przedstawienie zagadnień, których musi być świadomy przedsiębiorca planujący rozpocząć transgraniczne świadczenie usług. Link do wersji elektronicznej:
www.een.org.pl/index.php/spis/items/swiadczenie-uslug-w-unii-europejs kiej.html

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poradników.« wstecz