AKTUALNOŚCI

Oznakowanie CE - szkolenie

08.03.2011

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" zaprasza do złożenia oferty na reklamę prasową kolorową w wielkości co najmniej 12 modułów w dwóch dziennikach opolskich o realizowanym projekcie "Inkubator kuźnią przedsiębiorczości - prace remontowo-budowlane w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu".

Projekt reklamy stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania zapisów pkt. 1.9 - Zasady promocji projektów finansowanych z EFRR opisanych w Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 - Tom III.

Wartość zamówienia - poniżej 30.000,00 zł.

Pełny tekst komunikatu znajdą Państwo w załączonym niżej dokumencie:

Zaproszenie do złożenia oferty - reklama prasowa (ogłoszenie w formacie DOC)« wstecz