AKTUALNOŚCI

Bon na innowacje

24.05.2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła IV edycję Programu Bon na innowacje.

Celem programu jest zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi wymienionymi w art. 2 pkt. 9 a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Tegoroczna wartość dostępnych środków, pochodzących z budżetu państwa, wynosi 8 400 000,00 mln PLN.

Wnioski są przyjmowane przez PARP od 26 kwietnia do 7 czerwca 2011 roku, bądź do wyczerpania środków finansowych na rok 2011.

W ramach programu Bon na innowacje przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na realizację usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii, mającą na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa. Usługa ta powinna być świadczona przez jednostki naukowe zgodnie z celem programu.

Program jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorców, którzy w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje, nie korzystali z usług żadnej jednostki naukowej w zakresie usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii.

Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł.
Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o kolejne wsparcie w ramach tego Programu.

Szczegóły dotyczące Programu są dostępne pod adresem: www.parp.gov.pl

Zwracamy uwagę, że w tej edycji po raz pierwszy przedsiębiorcy będą składać wniosek o udzielenie wsparcia przy użyciu Generatora Wniosków.« wstecz