AKTUALNOŚCI

Bezpłatne analizy rynkowe

24.05.2011

Szanowni Państwo,

w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki pt. "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 istnieje możliwość bezpłatnego zakupu branżowej analizy rynkowej dotyczącej rynku produktu, sektora, branży lub inaczej zdefiniowanego otoczenia konkurencyjnego wybranego kraju.

Zakup Analizy ma na celu ułatwiać prognozowanie oraz podejmowanie strategicznych decyzji przedsiębiorstwom planującym internacjonalizację działalności gospodarczej na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

Analiza może wyłącznie dotyczyć krajów, które obsługiwane są przez WPHI.

Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się z inicjatywą przeprowadzenia analizy do każdego uruchomionego na terenie kraju Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, niezależnie od miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej i prowadzenia tej działalności.

Oprócz przedsiębiorstw możliwość zgłaszania inicjatywy przeprowadzenia analizy posiadają Izby Gospodarcze oraz Stowarzyszenia lub inne jednostki zrzeszające przedsiębiorców w danej/ych branżach.

W przypadku zainteresowania analizą ze strony przedsiębiorcy istotny jest fakt, iż wniosek musi złożyć grupa min. 4 przedsiębiorców nie powiązanych kapitałowo. Ponadto zakupiona analiza nie będzie miała charakteru wyłączności dla zamawiających i będzie ogólnie dostępna.

W załączeniu (poniżej) wymagane do uzupełnienia dokumenty oraz wytyczne.

pozdrawiam
Klaudia Bąk

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
45-716 Opole, Spychalskiego 1a
tel. +48 (0) 77 40 33 616

Projekt współfinansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013

Do pobrania:

Wytyczne - informacja dotycząca procedury zlecenia zakupu analiz rynkowych

Zał. nr 1A Formularz dla przedsiębiorców

Zał. nr 1B Formularz dla Izb, Stowarzyszeń, instytucji zrzeszających przedsiębiorców w danej branży/branżach

Zał. nr 2 Szczegółowy opis analizy

Zał. nr 3 Schemat przepływu dokumentów podczas procesu zlecania zakupu analiz rynkowych dla COIE« wstecz