AKTUALNOŚCI

PO IG - Wystawa Narodowa i Targi Jesienne w Zagrzebiu

24.05.2011

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu systemowego w Poddziałania 6.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, gdzie Ministerstwo Gospodarki podało plan imprez narodowych w roku 2011, objętych dofinansowaniem (50% kosztów, max. do 25 000 PLN).

Firma ELTAR została wybrana oficjalnym organizatorem Wystawy Narodowej w Zagrzebiu, która odbędzie sie podczas Międzynarodowych Zagrzebskich Targów Jesiennych`2011 w Zagrzebiu, 14-18 września 2011.

W załączeniu (do pobrania poniżej) oferta z warunkami uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu.

Obecność Polski, jako kraju partnerskiego, na Międzynarodowych Jesiennych Targach Zagrzebskich jest szeroko promowana w oficjalnych materiałach reklamowych Dyrekcji Targów. Również w podejmowanych przez Dyrekcję Targów dodatkowych działaniach promocyjnych tj.: konferencjach prasowych, spotkaniach informacyjnych, seminariach - Polska jest obecna jako główny partner targów.

Podczas Wystawy Narodowej organizowane będą spotkania businessowe dla każdego uczestnika wystawy. Na podstawie przesłanych informacji o profilu działalności firm uczestniczących w wystawie zorganizowany zostanie match-making.

W załączeniu znajdzie Pani również pismo Pani Radcy Bożeny Borkowskiej, potwierdzające atrakcyjność rynku chorwackiego, który stanie się jeszcze bardziej dostępny dzięki planowanemu, podczas polskiej prezydencji w UE, podpisaniu traktatu akcesyjnego.

Poniżej również przedstawiamy kalkulację na stoisko o powierzchni 9m.kw. wraz z dwoma przedstawicielami firmy:

1. DZIERŻAWA POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ WRAZ Z ZABUDOWˇ i OBLIGATORYJNYMI OPŁATAMI:
1770,00 PLN x 9m.kw. = 15 930,00 PLN + 23% VAT

obejmuje: - wynajem powierzchni wystawienniczej
- zabudowę standardową stoiska w systemie Octanorm
- usługi techniczne: podłączenie prądu dziennego do stoiska
- udział 1 osoby w planowanych dodatkowych przedsięwzięciach promocyjnych

2. Wpis do katalogu targowego
1 100,00PLN + 23% VAT

3. Opłata rejestracyjna wystawcy
1 100,00 PLN + 23% VAT

4. Przygotowanie i druk katalogu polskiej wystawy
1 000,00 PLN + 23% VAT
z rozszerzona ofertą wystawcy /1 zgłoszonej firmy

5. WYJAZD DWÓCH PRZEDSTAWICIELI FIRMY W DNIACH 13-19.09.2011 2 x 5 160,00 PLN + 23% VAT =10 320,00 PLN + 23% VAT

obejmuje: przelot na trasie Warszawa - Zagrzeb - Warszawa; zakwaterowanie w hotelu (pokoj 2-osobowy),

transfery: lotnisko-hotel-lotnisko, transfery hotel-targi-hotel, zakup karty wstępu na targi,

KOSZTY RAZEM (stoisko z zabudową 9m.kw. + 2 przedstawicieli firmy):
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 930,00 PLN + 1100,00PLN + 1100,00 PLN+1000,00 PLN +10 320,00 PLN = 29.450,00 PLN + 23%VAT

- 50% dofinansowania

Koszt ostateczny: 14 725,00 PLN + 23% VAT

W załączeniu również znajdą Państwo definicje kosztów kwalifikowanych, które jeśli zostaną poniesione przez Państwo również podlegają dofinansowaniu.

Dane organizatora/firmy ELTAR:

Justyna Kusiak
Organizator Targów i Wystaw
ELTAR
ul. Garibaldiego 4, lok. 18 A
04-078 Warszawa
tel./fax: +48 22/ 617 33 23, 617 25 55, 617 26 48, 617 12 02, 870 56 35
fax: +48 22/ 617 07 33
www.eltar-targi.com.pl

Eltar pomaga także w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Wnioski należy składać w terminie do 30.06.2011 r.

Do pobrania:

Polska wystawa narodowa podczas międzynarodowych zagrzebskich targow jesiennych

Wydatki kwalifikowane - rozporządzenie

Postulaty i wnioski dotyczące możliwości dalszego rozwoju współpracy dwustronnej« wstecz