AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nagranie i emisją spotów radiowych

08.06.2011

Szanowni Państwo!

Dokonaliśmy oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Nagranie oraz emisję spotów radiowych informujących o realizacji projektu "Doradztwo-asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej".

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "PRO FM" S.A.

Szczegóły znajdą Państwo w dokumencie do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty« wstecz