AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (toner)

08.08.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na toner: oryginał i zamiennik fabrycznie nowy (nie regenerowany) do urządzenia HP LaserJet M3027 x MFP

Na podstawie § 25 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" Stowarzyszenie informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup artykułów biurowych.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty:

- za najkorzystniejszą pod względem najniższej ceny netto pojedynczego wydruku, uznano ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

A-Z SERWIS
ul. Książąt Opolskich, 45-006 Opole

Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty:

OFERTA nr 1 - PRYZMAT Opole Sp. z o.o.
Plac Piłsudskiego 12A/1, 45-705 Opole

OFERTA nr 2 - UNIBIT Sp. z o.o.
ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice

OFERTA nr 3 - A-Z SERWIS
ul. Książąt Opolskich 46, 45-006 Opole

OFERTA nr 4 - OPOLCAN Sp.J. Systemy Zarządzania Dokumentami
ul. Katowicka 39, 45-061 Opole

OFERTA nr 5 - P.H.U. Jargal
ul. Oleska 133, 45-231 Opole

OFERTA nr 6 - ARTIM Sp. z o.o.
ul. Oleska 121, 45-231 Opole

OFERTA nr 7 - Ras Serwis.
ul. Zielonogórska 3, 45-955 Opole

2. Informacja o ofertach odrzuconych: W trakcie postępowania żadna z ofert nie została odrzucona.

3. Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem: W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Promocja Przedsiębiorczości" - Jakub Berezowski« wstecz