AKTUALNOŚCI

Asysta podniesiona do góry

07.09.2011

Szanowni Państwo,

Już od dziś wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej usługi - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługa, obejmująca doradztwo i konsultacje w 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy, ma pomóc przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. Z uwagi na dofinansowanie ze środków publicznych, klient ponosi koszt w wysokości zaledwie 120 zł. Asysta jest usługą opartą o standardy Krajowego Systemu Usług

Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od okresu dotychczasowego działania czy branży. Składa się z dwóch zasadniczych etapów:

Etap I - diagnoza potrzeb biznesowych - to identyfikacja problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Identyfikacja ta polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu metod rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II to wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorcy w 4 obszarach:

  • spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (wywiązywanie się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego);
  • marketing przedsiębiorstwa (przygotowanie strategii marketingowej, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy itp.);
  • organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności itp.);
  • finanse przedsiębiorstwa (opracowanie kosztorysu przedsięwzięcia, zarządzanie kapitałem obrotowym, pozyskiwanie źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia "zatorem płatniczym", wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank itd.).
Koszt usługi to maksymalnie 120 zł, czyli 5% wartości całej usługi. Pozostałe 95% jest finansowane z programu POKL i ta kwota stanowi dla firm pomoc de minimis.

Pilotaż obejmie nawet 1 000 przedsiębiorstw i będzie prowadzony w tym roku na terenie 11 województw Polski przez następujące instytucje:

Opolskie

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" - Opole

Zgłoś się pod adresem: inkubator@spp.opole.pl

Więcej informacji: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/asysta« wstecz