AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu nr SPP/IP-002/11

17.10.2011

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" zawiadamia o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Sempołowskiej 1 realizowanej w ramach Projektu pn.:

"Inkubator kuźnią przedsiębiorczości - prace remontowo-budowlane w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy nr RPOP.01.01.01-16-019/10-00 z 29.12.2010 r.

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 złożonej przez firmę:

BIL Sp. z o.o.
ul. Usługowa 6, 45-127 Opole

Pełny tekst komunikatu znajdą Państwo w załączonym niżej dokumencie:

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty« wstecz