AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr SPP/IP-004/11

07.01.2012

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy nieruchomości położonej w Opolu przy ul. Sempołowskiej 1 realizowanej w ramach Projektu pn.: "Inkubator kuÄ˝nią przedsiębiorczości - prace remontowo-budowlane w Stowarzyszeniu "Promocja Przedsiębiorczości" - Opolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Opolu".

Pełny tekst ogłoszenia znajda Państwo w załączonym niżej dokumencie:

ogłoszenie zamówienia

Uwaga!

Postępowanie w ramach przetargu ogłoszonego na postawie powyższego ogłoszenia zostało unieważnione.

Do pobrania:

pełny tekst komunikatu o unieważnieniu postępowania« wstecz