AKTUALNOŚCI

Zmiana Regulaminu w projekcie OKP 2 i załączników

05.07.2013

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 05.07.2013r. ulega zmianie Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 i następujące załączniki: Załącznik nr 6 - Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Załącznik nr 12 - Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Załącznik nr 18 - Standardowy wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ponadto do w/w Regulaminu wprowadza się Załącznik nr 21 - Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz Załącznik nr 22 - Oświadczenie o dochodach. Aktualna dokumentacja dostępna jest w zakładce: Projekty - Dokumenty do pobrania.

« wstecz