AKTUALNOŚCI

Listy rankingowe w projekcie OKP2

24.07.2013

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków dotyczącej powtórnej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych po odwołaniach oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac ww. Komisji, w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości listę rankingową po odwołaniach i listę rezerwową wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Więcej informacji w zakładce: Projekty/Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2/Aktualności

« wstecz