AKTUALNOŚCI

Wsparcia pomostowe w projekcie OKP2

16.09.2013

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków dotyczącej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac ww. Komisji, w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości Zestawienie wniosków rekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego. Więcej informacji w zakładce: Projekty/Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2/Aktualności

« wstecz