AKTUALNOŚCI

Projekt innowacyjny Uniwersytetu Opolskiego

09.10.2013

Produkt finalny w ramach projektu innowacyjnego Uniwersytetu Opolskiego pn. "Wypracowanie metod zmniejszania migracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy" do pobrania

« wstecz