AKTUALNOŚCI

Zestawienie wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia

11.10.2013

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków dotyczącej oceny merytorycznej wniosku nr 21/PWP/SPP/POKL/6.2/2013 oraz zatwierdzeniem przez IP2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac ww. Komisji, w ramach projektu "Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2" realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" podaje do publicznej wiadomości Zestawienie wniosków rekomendowanych do przyznania podstawowego wsparcia pomostowego - ostateczne. Więcej informacji w zakładce: Projekty/Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2/Aktualności.

« wstecz