AKTUALNOŚCI

Innowacje 4D - informacje dotyczące terminu rekrutacji i zasad przyjmowania dokumentacji rekrutacyjnej

07.08.2014

Rekrutacja do projektu "Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm" będzie trwała od 22.08.2014 r. do 05.09.2014 r. Formularze rekrutacyjne wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji (dostępnymi w zakładce Dokumenty do pobrania) należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu " Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:30 do 15:30. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. Dokumenty składane w ramach rekrutacji do projektu należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
"Innowacje 4D - multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm"

« wstecz