AKTUALNOŚCI

Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych

26.09.2014

Informujemy, iż od 30.09.2014 r. do 06.10.2014 r. Zespół Komisji Rekrutacyjnej składający się z ekspertów zewnętrznych, dokona oceny merytorycznej zaakceptowanych pod względem formalnym Formularzy rekrutacyjnych. W dniu 06.10.2014 r. zostanie ogłoszona wstępna lista rankingowa

« wstecz