AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/POKL/6.2/2014

07.10.2014

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/POKL/6.2/2014:
I. Przeprowadzenie szkoleń w ramach dwóch modułów tematycznych, tj.:
- Moduł 1: Szkolenia - Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy,
- Moduł 2: Szkolenia - Rachunkowość i finanse oraz Biznes plan oraz
II. Przeprowadzenie specjalistycznego indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:
1. Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Bisowska, ul. Kołłątaja 13/7, 45-064 Opole - w przedmiocie przeprowadzenia szkoleń w ramach Modułu 1: Szkolenia - Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i prawo pracy.
2. Zespół wykonawczy pod kierownictwem dr Jacka Pieczonka, ul. Spychalskiego 3-3a/47, 45-716 Opole - w przedmiocie przeprowadzenia szkoleń w ramach Modułu 2: Szkolenia - Rachunkowość i finanse oraz Biznes plan.
3. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Malinowski, ul. Partyzancka 73c, 45-801 Opole - w przedmiocie przeprowadzenia specjalistycznego indywidualnego doradztwa w oparciu o indywidualne potrzeby Beneficjentów pomocy po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie: oferty złożone przez w/w Wykonawców spełniają wszystkie wymogi i są najkorzystniejsze w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym nr 2/POKL/6.2/2014.

« wstecz