AKTUALNOŚCI

Rusza rekrutacja do Projektu " Recepta na uśmiech"

30.05.2016

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 01.06.2016 r. do 07.06.2016 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Recepta na uśmiech" zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu - Stowarzyszeniu " Promocja Przedsiębiorczości", przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego. W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 07.06.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.« wstecz