AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego pediatry, jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty w ramach Projektu pt. "Recepta na uśmiech"

09.06.2016

Zapraszamy do złożenia oferty na Zapytanie ofertowe nr 1/ZRR/RNU dotyczące wyboru Członków zespołu składającego się ze specjalistów: jednego pediatry, jednego psychologa, jednego pedagoga oraz jednego terapeuty, którzy wspólnie w ramach zleconego zadania będą mieli obowiązek przeprowadzenia 1-godzinnych indywidualnych spotkań z Uczestnikami Projektu celem opracowania ścieżek reintegracji i proponowanych ścieżek edukacyjnych i zawodowych dla każdej rodziny - tj. dziecka wraz z jego rodzicem/opiekunem prawnym będących Uczestnikami Projektu pt. "Recepta na uśmiech". Szczegóły znajdują się w zakładce Projekty/Recepta na uśmiech/Zamówienia.

« wstecz