AKTUALNOŚCI

Informacja o ubezpieczeniu NNW i OC w życiu prywatnym Uczestników Projektu pt. "Recepta na uśmiech"

05.08.2016

Informujemy, iż na czas realizacji Projektu pt. "Recepta na uśmiech", tj. do 31 maja 2017r., Uczestnicy Projektu zostali objęci ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym w ramach polis ubezpieczeniowych zawartych z PZU S.A. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Projekty " Recepta na uśmiech "Aktualności

« wstecz