AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU

09.09.2016

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" z siedzibą w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 6/ZK/RNU, tj. wybór specjalistów: jednego pedagoga, jednego logopedy, jednego fizjoterapeuty, jednego socjoterapeuty, jednego psychologa, jednego doradcy zawodowego, jednego dietetyka, jednego radcy prawnego, jednego seksuologa i jednego tyflopedagoga w celu zrealizowania usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć indywidualnych dla Uczestników Projektu pt. "Recepta na uśmiech" - dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców/opiekunów. Szczegóły w zakładce: Projekty " Recepta na uśmiech " Zamówienia

« wstecz