AKTUALNOŚCI

"Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" - informacje dot. rozpoczęcia Projektu

05.09.2016

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu "SCOB" Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "Promocja Przedsiębiorczości" w Opolu oraz Gminą Strzelce Opolskie rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 "Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

pt. "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

Informujemy, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony termin rekrutacji oraz zostaną udostępnione dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem Projektu. Informacje znajdują się w zakładce "O projekcie".

« wstecz