AKTUALNOŚCI

Rusza rekrutacja do Projektu "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

06.09.2016

Rekrutacja do Projektu będzie trwała od 05.09.2016 r. do 30.09.2016 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.
Dokumentację zgłoszeniową należy składać w:
Biurze Projektu - Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu "SCOB", przy ul. Pobożnego 1 (Recepcja) w Strzelcach Opolskich, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00. Klub Seniora - ul. Parafialna 2a, 47- 100 Strzelce Opolskie, w trakcie naboru, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 11.30

Zajazd "Piast" - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie, w trakcie naboru, od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 16.00

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 30.09.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.

« wstecz