AKTUALNOŚCI

Uwaga!!! Wydłużamy rekrutację do Projektu " Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu"

25.10.2016

Rekrutacja do Projektu będzie trwała do 28.10.2016 r. Formularz rekrutacyjny wraz z pozostałymi załącznikami wymienionymi w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Jesień życia w dobrej kondycji bez bólu" zostały zamieszczone w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w:

  1. Biurze Projektu - Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu "SCOB", przy ul. Pobożnego 1 (Recepcja) w Strzelcach Opolskich, w trakcie naboru, w godzinach od 8:00 do 15:00.
  2. Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich - Plac Myśliwca 1, (Kancelaria Urzędu Miejskiego na parterze) w godzinach od 8.00 do 15.00.
  3. Urząd Miasta i Gminy Krapkowice - 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.
W ostatnim dniu naboru, tj. w dniu 28.10.2016 r. Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane do godziny 14:00.« wstecz