AKTUALNOŚCI

Rusza rekrutacja do Projektu "Recepta na uśmiech 2"

18.12.2017

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona w dniach od 19.12.2017 r. do 05.01.2018 r. Formularze rekrutacyjne, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2 zostały zamieszczone w zakładce: Dokumenty do pobrania.

Dokumentację zgłoszeniową należy składać w Biurze Projektu, tj. w siedzibie Stowarzyszenia " Promocja Przedsiębiorczości" przy ul. Damrota 4 ( III p.) w Opolu, w terminie naboru, który prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

od 19 do 21.12.2017r. w godzinach: od 8:00 do 14:00,

dnia 22.12.2017r. w godzinach: od 8:00 do 12:00,

od 27 do 29.12.2017r. w godzinach: od 8:00 do 14:00,

od 02 do 05.01.2018r. w godzinach: od 8:00 do 14:00.

Dokumentację zgłoszeniową można złożyć osobiście, za pośrednictwem innych osób lub drogą pocztową.

W przypadku wysłania dokumentacji zgłoszeniowej drogą pocztową za datę złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu do Biura Projektu, a nie datę stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do Projektu znajdują się w § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pt. Recepta na uśmiech 2.« wstecz